TİG
26 Ocak 2022

TİG Birim Sorumlusu: Hüsamettin ÖRNEK- Tıbbi Sekreter
Tel: 0484 411 52 99/6077
Hastanemizde yatan hastaların teşhis ve özellikli işlemleri E-devlet TİG kullanıcısı üzerinden bakanlık özel sistemine kodlanır. Gönderilen veriler bakanlık tarafından istatistik için kullanılır. Hastanemizde TİG biriminde 1 personel ile hizmet verilmektedir.