Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
18 Ekim 2023

DSC_0291.JPG
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: ALİ ASMA

Özgeçmiş:1985  Kurtalan  doğumlu olup İlkokul ve ortaokulu İstanbul da  liseyi Kurtalan  da okudu.2004-2008  yılları arasında Dicle Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Memurluğu  Bölümünden mezun oldu.2009 yılında Kurtalan Devlet Hastanesinde  çalışmaya başladı. 2017 yılında  Yalova  Devlet Hastanesine tayin isteyip görevine devam etmekte iken.  23.09.2021 tarihi itibariyle Kurtalan Devlet  Hastanesine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne atandı.Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Görevleri :

Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak.
Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.
Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak.
Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.
Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.
Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Başlıkİçerik