Anne Dostu
18 Ekim 2023

Anne Dostu ve Bebek Dostu

 

 Anne Dostu Hastane Politikası

1.Anne adayının güvenli, etkin ve sağlıklı gebelik izlemi ve doğum hizmeti alması tabii haktır.
2.Verilen hizmet, gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi ve sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.
3.Hastanemizde eğitim, poliklinik danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar standartlara uygun hazırlanmalıdır.
4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.
9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
10.İstatiksel analizler yapılmalı, çıktıları değerlendirilmelidir.
Anne Dostu Hastane Kurallarında Hastanemizin Genel Prensipleri

 
 • Doğum eyleminin normalliği, güvenli ve kaliteli gebelik izlemi,
 • Güçlendirme, doğum öncesi bakım ve doğum öncesi ile sonrası danışmanlık hizmeti,
 • Otonomi,
 • Zarar vermeme ve acil sevk kriterlerine uygunluk,
 • Sorumluluk, hizmetlerin anne ve bebek odaklı olması,
 • Tüm doğum yapan annelere lojistik destek ve kesintisiz olarak hizmet verme,
 • Mahremiyete saygı gösterilmesi,
 • İstatistiklerin izlenmesi ve bilgilendirme yapılması, poliklinik, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen alanların standartlara uygun olması,
 • Kanıta dayalı olmayan uygulamaların rutin olarak uygulanmaması,
 • Başarılı emzirmeyi teşvik etme,
 • Annenin bilgi ve beceri kapasitesini artırmaya yönelik işlemler.

Anne Dostu Hastane Programı

Programın amacı; anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.                       

Yayınlanan Anne Dostu Hastane Kriterleri şunlardır; 


1-Anne adayının güvenli, kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti alması tabii haktır.

 • Bu hizmet verilmesinde, anne adayının kültür ve geleneklerine uygun hareket edilmeli, mahremiyetine ve otonomisine önem verilmeli, anne ve bebek odaklı olmalıdır.
 • Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmalıdır.


2-Verilen hizmet, gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi ve sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır
.

 • Gebeler doğumun planlanmasına katkıda bulunabilmelidirler.
 • Gebe ve yakınlarına doğum şekilleri, muhtemel yarar ve zararları anlatılmalı, verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahaleler, gebenin yarar ve zararları konusunda doğru bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet modeli içinde sunulmalı, gebe ve yakınlarına gebelik ve doğumla ilgili bilgi sunacak materyaller (yazılı, görsel, maketler, modeller vs) olmalıdır.
 • Doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken “Bilgilendirilmiş Onam Formu” okutulmalı ve imzalatılmalıdır.


3-Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar standartlara uygun hazırlanmalıdır.

 • Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden oluşmalıdır.
 • Doğum üniteleri ulusal denetimlerle sınıflandırılmış olmalı ve kurumlar sağladıkları bakımın kalitesinden sorumlu olmalıdır.
 • Her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahip olmalıdır.
 • Kurumlar güvenli kan nakli ve hastane enfeksiyonu açısından gerekli tedbirleri almalıdır.


4-Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır
.

 • Gebe kendini rahat, ev ortamında hissedebilmesi için, yanına seçebileceği uygun bir refakatçi kabul edebilmelidir.
 • Servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmalı ve bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
 • Travay sırasında pozisyon kısıtlaması olmamalı, istediği pozisyonda yatabilmeli, odada rahatça yürüyebilmeli, hareket edebilmelidir.
 • Annelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum gerçekleştirilmelidir.


5-Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

 • Beslenme ve sıvı alımı kesilmemelidir.
 • Lavman, traş gibiişlemler rutin olarak uygulamamalıdır
 • Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamalıdır.
 • Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamalıdır.


6-Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

 • Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmelidir.
 • Yüksek riskli gebelere yaklaşım konusunda eylem planı olmalıdır.
 • İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmelidir.


7-Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

 • Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmelidir.
 • Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır.
 • Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir.
 • Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır.
 • Sevk edilen kurum,  sevk eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmalıdır.


8-Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

 • Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır.
 • Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmalı ve devamı desteklenmelidir.
 • Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmalı,  postpartum bakım almalıdır.


9-Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
        

 • Hizmetiçi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.
 • Doğum Öncesi Bakım, Acil Obstetrik Bakım, Doğum ve Sezaryen Eylemi, Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 • Klinik protokol ve akış şemaları doğru ünitede,  görülebilen bir yerde bulunmalıdır.
 • Bünyesinde çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin bu prensip ve ilkeleri benimsemeleri ve bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 
 • Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmelidir.


10-İstatiksel analizler yapılmalı, çıktıları değerlendirilmelidir.

 • Merkezler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde  tutmalıdır.
 • İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlamalı, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmalıdır.
 • Mate rnal ve perinatal mortalite ve morbiditeleri dikkatlice izlenmeli, bu amaçla düzenli geribildirim toplantıları yapılmalıdır.

WhatsApp Image 2023-10-13 at 15.13.04 (2).jpegWhatsApp Image 2023-10-13 at 15.13.04 (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-10-13 at 15.13.03.jpeg
WhatsApp Image 2023-10-13 at 15.13.03 (2).jpeg
WhatsApp Image 2023-10-13 at 15.13.04.jpeg