Yoğun Bakım
18 Ekim 2023

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM

Erişkin Yoğun Bakım ünitemiz; hayatı tehdit eden, kritik bir hastalık varlığında; 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetleri ile hastanın yakın takip ve tedavilerinin yapılması, yaşamın sürdürülmesi ve hastanın hayata döndürülmesi hedeflenerek hizmet veren birimdir.  Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer sağlık hizmetlerine göre, fiziksel şartları özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

Erişkin Yoğun Bakım ünitemiz 5 yataklı iken 2022 yılından itibaren ünitemiz 6 dahiliye, 2 cerrahi olmak üzere 8 yataklı olarak tescillenmiştir.

Erişkin   kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri hekimleri ile sürdürülmektedir.  Yoğun bakım ünitelerimiz kendi yoğun bakım hekimi dışında diğer branş hekimlerinin de 24 saat süreyle desteğini almaktadır.

Genel Yoğun Bakım   ünitemizde ki yataklar acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmış olup; yapay solunum desteği vermek için 4 Mekanik Ventilatör Cihazı, 1 Transport Ventilatör Cihazı; kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren genel yoğun bakım bir ünitemizde 8 İnvaziv girişli hasta başı Monitörü,5 adet infüzyon pompası ve 1 adet defibrilatör cihazı bulunmaktadır.


Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, , dijital röntgen, ultrasonografi vb. ) uygulanabilmektedir.
Multidisipliner bir anlayış içinde hastalarımızın ‘hayata bağlanmaları’ için özveri ve fedakarlıkla çalışan yoğun bakım hekim ve sağlık çalışanı kadromuz, görevlerini tıbbın gerektirdiği bilim doğrultusunda yapmaktadır.