Fiziki Yapımız ve Tarihçemiz
18 Mayıs 2022

SAĞLIK BAKANLIĞI
SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KURTALAN DEVLET HASTANESİ
HASTANE TANITIM BİLGİLERİ VE GENEL FAALİYET RAPORU

Tanıtım
İlk hastanesi 1998 yılında kurulan kurtalan devlet hastanesi yapılan değerlendirme sonuçları ve sağlık potansiyelinde ulaştığı konum itibariyle yeni bir binaya 2012 yılında taşınmıştır. 2010 yılında yapımına başlanan bina 12.679 m2 arsa alanı ve 18.596 m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. 06.02.2012 açılan yeni hastane bünyesinde 30 poliklinik odası, 103 yatak kapasite, 8 genel yoğun bakım, 4 yeni doğan yoğun bakım, 3 doğum salonu ve masası, 3 ameliyathane salonu ve masası barındırmaktadır. Bugün Kurtalan Devlet Hastanesi 18 uzman hekim, 13 pratisyen hekim, 2 diş hekimi, 99 hemşire, 22 ebe ve diğer sağlık, idari, teknik ,hizmet alımı ile toplam 330 personel sağlık hizmeti vermektedir. Donanımlı çalışanları, ileri teknolojisi, modern altyapısı ile belgelendirilmiş sağlık standartlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Kurtalan Devlet Hastanesi yalnızca tanı ve tedavi hizmeti veren bir kurum olarak tanımlamak mümkün değildir. Kurtalan Devlet Hastanesi, Diyaliz, röntgen , tomografi , ameliyathane , ketem ,evde sağlık, acil tedavi ve ileri teknoloji ürünü laboratuvar cihazları ile destek hizmeti vererek sağlığın her alanında “360 derece” hizmet üretmektedir. Özgün olarak geliştirilen entegre modelle hizmetlerini sürdüren Kurtalan Devlet Hastanesi, bu haliyle bölgesinde özel bir konuma sahiptir.
Sağlıkta büyüme yolculuğu
1998 yılında bir semt hastanesi olarak başlayan Kurtalan devlet hastanesi büyüme ve gelişme yolculuğuna 2012’de yeni binasına taşınarak devam etmektedir. Kurtalan devlet hastanesi 2012 yılından beri bölgesinde kaliteli sağlık üretme konusunda zincirin önemli bir parçasıdır.
Her yıl, büyük bir ivmeyle büyümeye devam eden, sağlık alanında geliştirdiği yeni iş modelleriyle dikkat çekmektedir. 2015 yılında HİMMS Dijital hastane projesine alınan Kurtalan Devlet Hastanesi sağlık alanında yarattığı birikime duyulan saygı ve güvenin en iyi göstergelerinden biridir.
HİMMS Dijital Hastane Projesi
Kurtalan devlet hastanesi, sağlık hizmetlerinde geleceği bugünden yakalayan vizyonuyla yeni markalar yaratarak hizmet alanını genişletmektedir. 2015 yılında Avrupa birliği tarafından kurulan hastane derecelendirme kuruluşu olan HİMMS tarafından Türkiye de 6 hastaneyi kapsayan projede pilot hastane olarak seçilmiştir. Bu gelişme ile sağlık alanındaki birikiminin daha yaygın ve farklı hizmetlerle sunulacağı bir çatı marka hayata geçirilmiştir. Bu yeni marka ile daha da kaliteli sağlık hizmeti halkımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Bölgesinde Örnek Entegre Sağlık Sistemi
Kurtalan Devlet Hastanesi, sadece bir hastane olmanın ötesinde sağlık destek hizmet kuruluşlarıyla, Bölgede örnek olabilecek bir entegre sağlık hizmeti modeli oluşturmuştur. Kurtalan Devlet Hastanesi Mobil Sağlık; acil sağlık ve evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra ambulans ve teletıp hizmetleri sunmaktadır. Hastanenin bir diğer güçlü yanını oluşturan Laboratuvarları; genetik, patoloji, biyokimya , seroloji , eliza , kan gazları ve kaugulasyon ile geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
İleri Teknoloji Tanı ve Tedavi Hizmetleri
Kurtalan Devlet Hastanesinde ileri teknoloji tanı ve tedavi cihazlarıyla sağlık hizmeti sunulmaktadır. Günümüzün etkin görüntüleme tekniklerinden biri olan BT; olası hastalıkların yanı sıra onkoloji alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Epilepsi odağının belirlenmesinde, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da önemli rol oynamaktadır.
hızlı ve düşük radyasyonlu bir tomografi cihazı kullanılmaktadır. Başta kardiyak ve akciğer taraması olmak üzere vücudun hemen her alanında görüntü sağlayabilmektedir. Çekim esnasında hareket özgürlüğü sağlaması ve kısa çekim süresi sayesinde travma hastaları, çocuk hastalar ve obez hastalar için kullanım rahatlığı sunmaktadır.
Ultrasonografi ile tüm standart pozlarda görüntülenebilmekte ve elde edilen görüntü setleri daha sonra hekim tarafından özel bir ekran üzerinde değerlendirilmektedir. Görüntüler ekran üzerinde istenilen her kesit düzleminde yeniden oluşturabilmekte, yeniden ölçümler yapılabilmektedir.
Kağıtsız ve Dijital Altyapı
Tıp teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip eden Kurtalan Devlet Hastanesi, hasta ile ilgili tüm kayıtların saklandığı “Hastane Bilgi İletişim Sistemi” ile hastaneler arasında güçlü bir iletişim ağına sahiptir. Hastane içi ya da hastaneler arasında işleyen Görüntü Transfer Sistemleri kullanılmaktadır. Her noktadan anlık elektronik bilgi akışı ile kağıtsız tedavi sağlayan “HİMMS DİJİTAL HASTANE” sayesinde medikal bilgiler, elektronik bilgi ağı ile kontrol edilmektedir. Hastaların tüm radyolojik görüntüleri PACS sistemi ile kaydedilmekte ve tüm Türkiye deki hastanelerde gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.
Kalite Çalışmaları
Kurtalan Devlet Hastanesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını güçlendirmek sağlıkta kalite akreditasyon standartları ile Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarını (SHKS) kullanmaktadır.
Hasta Durumu ile ilgili istatistiki bilgiler

Kurtalan Devlet Hastanesinde yıllık yaklaşık 220 bin hasta muayene edilmektedir. Bunların yaklaşık 6000 ‘ni yatan hastalar oluşturmaktadır. Yıllık yaklaşık 40 bin hastanın 550 000 parametreye yakın laboratuar tetkikleri ,Yıllık 8000’e yakın tomografi ve 49000 Rontgen Çekimi , yıllık 42 B grubu , 325 C , 650 D ve 8000’e Yakın D grubu ameliyat yapılmaktadır.WhatsApp Image 2022-05-18 at 13.08.41.jpeg