CV-TR
19 Eylül 2022

Uzm. Dr. Yusuf Ziya BÜKÜN

Branşı:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yabancı Diller:İngilizce
İletişim adresi: Kurtalan Devlet Hastanesi
Klinik: -
Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İntervertebral Disk Bozuklukları, Ultsonografi
Eşliğinde Kas İskelet sistemi Enjeksiyonları
Eğitimi:
-Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
-SBÜ Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon SUAM ve Ankara Şehir Hastanesi
FTR Anabilim Dalı Asistan Hekim 2017-2021
Çalışılan Kurumlar:
-Mardin Mazıdağı Toplum Sağlık Merkezi –Pratisyen Hekim
-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çacuk Sağlığı Anabilim Dalı –Asistan Hekim
- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı –Asistan Hekim
-SBÜ Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon SUAM ve Ankara Şehir Hastanesi FTR Anabilim
Dalı Asistan Hekim 2017-2021
- Kurtalan Devlet Hastanesi /Siirt (halen çalışıyor)2022