KURTALAN DEVLET HASTANESİ

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
KURTALAN DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim Yardımcısı

Güncelleme Tarihi: 27/03/2018


Dr.Elif KANAT – Başhekim Yardımcısı

Görevleri:

Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur. Başhekim Yardımcısının sağlık tesisimizdeki görevleri şunlardır.

 1. Ameliyathane
 2. Yoğunbakımlar
 3. Acil Hizmetleri
 4. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)
 5. Poliklinikler
 6. Görüntüleme ve Laboratuar Hizmetleri
 7. Hasta ve Çalışan Hakları
 8. Sivil Savunma
 9. Sağlık Kurulu
 10. Adli Rapor
 11. BİMER, SABİM
 12. Diyaliz Hizmetleri
 13. TİG
 14. Kan Bankası Hizmetleri
 15. Doku ve Organ Nakli hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.