Tanılama Hizmetleri

Endoskopi/Kolonoskopi
Direk Grafiler
MR
Tomografi
USG
Dopler USG
Skopi
Kemik Dansitometri
Mamografi
EEG
EMG
EFOR  / HOLTER
EKG
EKO
Solunum Fonksiyon Testi
Bronkoskopi
Göz Tansiyon
Görme Alanı
Odiyo testleri
NST
Sistoskopi / Üroflovmetri