Bölüm Kalite Sorumluları

KURTALAN DEVLET HASTANESİ

2017 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

 

İsim-Soyisim Bölüm  

    Fotoğraf

1 Hasta Hakları Birimi (Hasta eneyimi Sağlıklı çalışma yaşamı),Hasta Memnuniyet Anketlerini yapmakla görevli Anketör
2 Mustafa KILIÇASLAN Görüntüleme hizmetleri (Radyasyon güvenliği)
3 M.Serkan ASLAN Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri
4 Ömer  ERDOĞAN Materyovijilans sorumlusu
5 Eczane hizmetleri (İlaç Yönetimi), Farmakovijilans sorumlusu
6 İdris IŞIK Kalite Yönetim Direktörü(Kurumsal yapı, Doküman yönetimi,Risk yönetimi,Sosyal sorumluluk, Gösterge yönetimi), Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi, Çalışan memnuniyet anketlerini yapmakla görevli Anketör
7 Mehmet TOPRAK Eğitim Yönetimi Hizmetleri
8 Salih ÇİÇEK Hasta Dosyaları ve Arşiv Hizmetleri
9 Zeynep ULUŞIK Atık Yönetimi, Enfeksiyon kontrol Hemşireliği hizmetleri
10 FERHAT TARDUŞ Veri tabanı yöneticisi,S erver odası sorumlusu, Yazılım-donanım-destek  birimi, Bilgi işlem yöneticisi (hizmetleri)
11 Gökhan PULLU Diyaliz Ünitesi hizmetleri
12 Ozan AYDIN Biyokimya Laboratuar hizmetleri, Transfüzyon hizmetleri
13 Ömer POLAT Sterilizasyon Ünitesi hizmetleri
14 Cevat ALPNAR Yoğun Bakım Servisi hizmetleri
15

 

Müşerref AYDOĞAN

 

Ameliyathane servisi hizmetleri
16 Ayşe ATAY Doğumhane Hizmetleri
17 Eyyüp ASLAN Dahiliye Servisi Hizmetleri
18 Vahdettin TÜZÜN Çocuk Servisi hizmetleri
19 VEYSİ ATSAN Cerrahi Servisi Hizmetleri
20 Hanifi  GÜLŞEN Acil Servisi hizmetleri
21 Uzm.Dr.Mehmet UZUN Organ Bağışı Hizmetleri
22 Opr.Dr.Zeynep Deniz ŞAHİN Poliklinik Hizmetleri
23 M.Metin HAZAR  Acil durum ve Afet Yönetimi hizmetleri
24 M.Naman SEVCAN Hizmete Erişim, Yaşam sonu Hizmetleri (Morg), Tesis Yönetimi, Otelcilik hizmetleri, Dış kaynak kullanımı hizmetleri
25 Songül ERDEM Hasta Bakımı hizmetleri
26 Abdurrahman TİG Malzeme ve cihaz Yönetimi hizmetleri
 

Sorumlular